8. Legyőzhetetlen honvédelem

A honvédelem a védekezés tudománya és művészete. A honvédelem eszménye a védekezés tökéletes állapotát képező legyőzhetetlenség megteremtésében nyer beteljesedést. Az ilyen védelem mind a veszélyeket, mind az ellenséget még azok megjelenése előtt képes elhárítani. Ez...

9. Hatékony kommunikáció

A hírközlés az egyesítés tudománya és művészete. A hírközlés eszménye a boldogság és az örök egybefonódás mezejében, az önmagára irányuló egység örök egybefogottságának állaptában gyökerezik. A tökéletes hírközlés megvalósításával ez az eszmény közvetlenül valósul...

10. Zene és művészetek

A zene az élet valódi természete kifejezésének, azaz a teremtés minden hullámában feltörő öröm megélésének tudománya és művészete. A zene legmagasabb rendű értéke akkor valósul meg, amikor képes az élet egészét felölelő transzcendentális szinten található örök, meg...

11. Vallás és kultúra

A vallás az élet forrásával történő kapcsolatfelvétel legmagasabb rendű tudománya és művészete. A mindenható, mindentudó és mindenütt jelenvaló átfogó vizsgálata, melynek célja az élet forrásának Isten fényében való felismerése. A vallás eszménye Isten fényének...

12. Problémamentes kormányzás

A legfelsőbb politikatudomány olyan már kipróbált és igazolt elveken alapszik, melyek természetes módon biztosítják – mind egyéni, mind országos és világ szinten – a teljesség és a nagy egység megélését az élet minden területén. A legfelsőbb politikatudomány...